Teologické knihovny

Setkávání teologických knihovníků

Po roce 1989 se teologickým knihovnám otevřely nové možnosti rozvoje. Nastalá potřeba vzájemné spolupráce a výměny zkušeností vyústila v první setkání knihovníků teologických knihoven v roce 1993, konaného pod záštitou Knihovny Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Od té doby se setkání teologických knihovníků s diskusemi, odbornými přednáškami a exkurzemi do knihoven konají každoročně. Kromě pravidelného setkávání je jedním ze společných projektů souborný katalog časopisů českých teologických knihoven zahrnující více než 3440 titulů českých a zahraničních odborných časopisů.

Setkání knihovníků v roce 2015 na Vranově u Brna

V roce 2015 se setkání knihovníků opět uskutečnilo pod záštitou Biskupství brněnského ve dnech 13. - 14. května v krásném prostředí Duchovního centra sv. Františka z Pauly na Vranově u Brna.

 Program setkání teologických knihovníků 2015.

Příspěvky přednášejících:

Představení Knihovny Biskupství brněnského - Mgr. Lenka Klašková

Studentské praxe - přínosy a úskalí/zkušenosti ze spolupráce s KHI FF UP - Mgr. Lucie Toman

Mohou služby naší knihovny využívat také lidé s postižením - Mgr. Eva Cerniňáková

Projekt "obálkyknih.cz"/Knihovna Josefa Petra Ondoka - Ing. Eva Křížková

Knihovní software Evergreen v České republice - současný stav a výhled do budoucna - Mgr. Eva Cerniňáková

Jak rozvíjet/paralyzovat knihovnu penězi z OP : Zkušenosti knihovny ETF UK s čerpáním prostředků z OP VaVpl (2014-2015) - Pavel Moskala, Th.D.

Stěhování knihovny IBTS - Mgr. Zdenko Širka

Fotogalerie